Grönt provrör DEL 2

Provrör


 
Sist skrev jag om tre analyser man kan få från denna blodrör, natrium, kalium och kreatinin. Har du missat det inlägget, klicka >HÄR< för att läsa det. Nu är det DEL 2 jag ska skriva om och då blir det att skriva om CRP, Troponin T och proBNP. 

CRP
Är ett prov man alltid tar på alla patienter. Den finns alltså med i vår s.k. BAS-paket. CRP, som står för C-reaktivt protein, och finns i immunförsvaret. CRP tar man för att se om pat. har en infektion och inflammation. CRP kallas ibland för snabbsänka då man får ett snabbt svar på hur det är i kroppen.  
Man kan via CRP kunna se om har en sjukdom som orsakar inflammation i kroppen. 
 
Höga värden, vad innebär det?
Höga värden av CRP är tecken på att man har en infektion i kroppen. Det är egentligen svårt att säga vad man har för sjukdom bara genom att se på CRP värdet utan man måste veta också symtomen men också hur länge patienten varit sjuk.
Ett värde över 100 milligram är tecken på att det är en kraftig infektion. Då brukar man säga att det är virus infektion men är värdet däremot mellan 40-100 milligram brukar det tyda på bakteriell infektion. Men det behöver inte betyda att man har bakteriellt infektion om man har 46 i CRP utan man måste se på anamnesen och symtomerna också för att kunna ge rätt diagnos.
 
Låga värden, vad innebär det?
Låg finns egentligen inte. Normalt värde för CRP brukar ligga runt 0-10.Troponin T
Troponin T är en hjärtmarkör som man tar på alla patienter med bröstsmärta. Detta för att se om det frisätts protein T som frisätts endast vid cellskada, nekros, i myokardiet (hjärtmuskeln).

Höga värden, vad innebär det?
Ju högre värde desto mer skada är det i hjärtmusklaturen, myokardiet. Då har man fått hjärtinfarkt. En patient med njursvikt kan ha förhöjd Troponin T och det behöver inte betyda att patienten har hjärtinfarkt.

Låga värden, vad innebär det?
Det är förstås låg värde man ska ha, för då mår hjärtat bra. Refernsintervallen på värdet ska helst ligga under 15 nanog/L.NT-proBNP

BNP, Brain Natriuretic Peptide, är ett peptidhormon. Hormonet utsöndrads när det ökas med mängd av muskelceller i hjärtats förmak och kammare när de tänjs ut. Detta är en analys man tar om man vill se ifall patienten har fått hjärtsvikt.

Referensvärlden för proBNP varierar från person till person. Men en normalt värde så brukar det se ut så här:
17-49 år - Sannolikt hjärtsvikt om man har över 400ng/L
50-76 år - Sannolikt hjärtsvikt om man har över 900ng/L. 
ProBNP är högre hos kvinnor och ökar med åldern. Det sägs att överviktiga personer kan ha lägre värde än vad man har förväntat sig. Detta pga att proBNP kan brytas ner i fettväven.Nu har ni fått lära er de viktiga och vanliga analyserna man tar med gröna provröret. Nästa vecka tänkte jag skriva om nästa provrör. Då har jag att välja mellan blå, lila, gul och SR röret. Vi får se vad jag väljer, ni kan ju alltid kommentera och önska om vilket rör jag ska skriva nästa gång :).
 
 
Provtagning, akutmottagning, blodrör, karolinska, sjuksköterska;
Läs 5 kommentarer eller kommentera du också!