Grönt provrör DEL 2

Provrör


 
Sist skrev jag om tre analyser man kan få från denna blodrör, natrium, kalium och kreatinin. Har du missat det inlägget, klicka >HÄR< för att läsa det. Nu är det DEL 2 jag ska skriva om och då blir det att skriva om CRP, Troponin T och proBNP. 

CRP
Är ett prov man alltid tar på alla patienter. Den finns alltså med i vår s.k. BAS-paket. CRP, som står för C-reaktivt protein, och finns i immunförsvaret. CRP tar man för att se om pat. har en infektion och inflammation. CRP kallas ibland för snabbsänka då man får ett snabbt svar på hur det är i kroppen.  
Man kan via CRP kunna se om har en sjukdom som orsakar inflammation i kroppen. 
 
Höga värden, vad innebär det?
Höga värden av CRP är tecken på att man har en infektion i kroppen. Det är egentligen svårt att säga vad man har för sjukdom bara genom att se på CRP värdet utan man måste veta också symtomen men också hur länge patienten varit sjuk.
Ett värde över 100 milligram är tecken på att det är en kraftig infektion. Då brukar man säga att det är virus infektion men är värdet däremot mellan 40-100 milligram brukar det tyda på bakteriell infektion. Men det behöver inte betyda att man har bakteriellt infektion om man har 46 i CRP utan man måste se på anamnesen och symtomerna också för att kunna ge rätt diagnos.
 
Låga värden, vad innebär det?
Låg finns egentligen inte. Normalt värde för CRP brukar ligga runt 0-10.Troponin T
Troponin T är en hjärtmarkör som man tar på alla patienter med bröstsmärta. Detta för att se om det frisätts protein T som frisätts endast vid cellskada, nekros, i myokardiet (hjärtmuskeln).

Höga värden, vad innebär det?
Ju högre värde desto mer skada är det i hjärtmusklaturen, myokardiet. Då har man fått hjärtinfarkt. En patient med njursvikt kan ha förhöjd Troponin T och det behöver inte betyda att patienten har hjärtinfarkt.

Låga värden, vad innebär det?
Det är förstås låg värde man ska ha, för då mår hjärtat bra. Refernsintervallen på värdet ska helst ligga under 15 nanog/L.NT-proBNP

BNP, Brain Natriuretic Peptide, är ett peptidhormon. Hormonet utsöndrads när det ökas med mängd av muskelceller i hjärtats förmak och kammare när de tänjs ut. Detta är en analys man tar om man vill se ifall patienten har fått hjärtsvikt.

Referensvärlden för proBNP varierar från person till person. Men en normalt värde så brukar det se ut så här:
17-49 år - Sannolikt hjärtsvikt om man har över 400ng/L
50-76 år - Sannolikt hjärtsvikt om man har över 900ng/L. 
ProBNP är högre hos kvinnor och ökar med åldern. Det sägs att överviktiga personer kan ha lägre värde än vad man har förväntat sig. Detta pga att proBNP kan brytas ner i fettväven.Nu har ni fått lära er de viktiga och vanliga analyserna man tar med gröna provröret. Nästa vecka tänkte jag skriva om nästa provrör. Då har jag att välja mellan blå, lila, gul och SR röret. Vi får se vad jag väljer, ni kan ju alltid kommentera och önska om vilket rör jag ska skriva nästa gång :).
 
 
Provtagning, akutmottagning, blodrör, karolinska, sjuksköterska;
Läs 5 kommentarer eller kommentera du också!

Grönt provrör del 1

Provrör
Tänkte börja skriva om det gröna provröret, s.k allmän kemi. Med hjälp av denna rör kan man få fram en massa analyser, bl.a elektrolytvärden, levervärden, troponin och CRP. Dessa fyra analyser jag skrev precis är just de jag kommer skriva om. Idag tänkte jag förklara lite om elektrolytvärden, natrium, kalium och kreatinin. Nästa del kommer jag då prata om CRP, levervärdena och troponin innan vi går vidare till nästa provrör. I denna rör finns en gel, litiumheparin

Natrium
Natrium spelar en viktig roll i kroppens vattenbalans. Natriumhalten kontrolleras alltid vid blodprovtagningar, detta prov tar man när man misstänker att patienten har drabbats av vätskeförlust. Speciellt på patienter som ätit dåligt, kräkts, haft diarré o.s.v tar men detta.

Höga värden, vad innebär det?
Höga värden innebär att man har förlorat mycket vätska från kroppen. För då förlorar kroppen mer vätska än salt, vilket höjer värden. Vid såna fall brukar man sätta dropp där patienten får vätska för att normalisera värden.

Låga värden, vad innebär det?
Låga värden innebär att man har mer vätska än salt i kroppen och detta kan vara att man exempelvis dryckit mycket vatten under en tid men inte fått i sig så mycket salt. Då kan natrium värden bli lågt.
Hjärtsvikt kan sänka natriumvärdet pga att vätska ansamlas i kroppen, även vissa njur- och leversjukdomar. 

Normalvärde: 137-145 mmol/LKalium
Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för muskelceller, som bl.a hjärtat som är en muskel. Kalium är även viktigt för funktionen i kroppens celler. Vid rubbning i kalium brukar man få symtom först från musklernas arbete.

Höga värden, vad innebär det?
Höga halter av kalium kallas hyperkalemi. Det finns en massa olika orsaker till varför man kan ha höga värden av kalium. Bl.a om man använder ACE-hämmare eller kaliumsparande diuretika så kan man få höga värden. Njurarna har en viktigt funktion vad gäller kalium och det är att reglera kaliumvärdet. Så ett högt värde kan också vara tecken på njursjukdom.

Låga värden, vad innebär det?
Låga halter av kalium kallas hypokalemi. Här kan också vara diuretika, vätskedrivande, en orsak till låg värden som tex. Furosemid som inte är kaliumsparande diuretika. Andra orsaker till det här kan som natrium vara om man kräkts mycket eller fått kraftiga diarrér där man förlorar mycket vätska.

Normalvärde: 3,5-4,6 mmol/L


Kreatinin
Kreatininprov tar man för att kontrollera att njurfunktionen är normalt. Kreatinin är ett ämne som bildas i muskulaturen.

Höga värden, vad innebär det?
Höga värden beror på att njurfunktionen är dålig. Orsaken till att njurfunktionen är dålig kan vara:
- Blodcirkulationen till njurarna är försämrade, pga förträngningar i kärlen.
- Njursten eller prostata

Låga värden, vad innebär det?
Det är ganska oklart vad orsaken till låga värden.

Normalvärde: < 100 μmol/L
Läs 1 kommentar. Lämna den andra kommentaren!